دتهداب لاندې خاوري دتحمل قابليت لپاره دتيرزاګي تيوري


دتهدابو لاندې خاورو دزغم او برداشت لپاره دتيرزاګي عالم فورمولونه او توضيحي مثالونه

دکتاب ښکته (ډانلوډ) کولو لپاره داځاى کيکاږى

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / بدلون )

Connecting to %s