دوخت مديريت


آيا تراوسه مو په اليس داستان  کې دسپيني سويي په شان داسې احساس نه دى کړى چې د عجايبو په ځمکه کې ياستئ ؟

تل په بيړه کي ياستئ خو هغه څه ته چې غواړئ يي نه رسيږې  . آيا تاسوهم اوږدې ګړۍ کارکوئ  ؟ خو تل داسې احساس لرى  چې موخې مو دتيښتې په حال کې دي ؟

کله چي له کارکوونکوسره ملاتړ کميږي کاري فشار يرغل راوړې او کارکوونکي اړ کيږي سخت , اوږد اوچټک کاروکړي . دوخت مديريت اوملګرو ته ددندو ديوې برخې دسپارلو کړنلاره نوره يوه سخته ستونزه نه ده . دابنسټيزې وړتياوې خوندي او بشپړېشوې دي . دمعلوماتو او تجربوډېرېدل او دوخت مديريت له کړنلارې څخه استفاده داغيزې دډېرېدو او دکارپه محل کې دچټک او تلپاتې پرمختګ سبب کيږي

٢ – دموخې ټاکل

مخکې له دې چې وغواړئ  دوخت مديريت جزئیات ځانګړي کړى , اړينه ده چې په يوه پراخه ليد سره وګورئ . دکارستنه او بنسټ دموخو او لومړيتوبونوپيژندل دي . وروسته بيا دزړه تنګۍ او هغه مسيرد پريښودلو په ځاى چې سبب کيږي له اصلي موضوع څخه مو راوړي او په پايله کي نهيلي شئ  کولي شئ دموخو دوړاندې وړلو او ترلاسه کولو لپاره ورځنۍ  کړنې تنظيم کړئ   کله چې موخې ځانګړوئ  لاندينۍ ځانګړتياوې په پام کې ونيسئ

موخې بايد ځانګړې , داندازې وړ , دترلاسه کولو وړ او دمحال ويش وړوي

اړينه ده چې فعاليت له پيل څخه برياليتوب  ته دلاس رسۍ په انګېرنه پيل کړئ اوداچاري يواځې دموخو په ټاکلو سره دمنابع, بودجې , زماني چوکاټ او سازماني محدوديتونوپه چاپيرکې شوني دي . کله موچې کاري موخې وټاکلې هغوى په لاندينيو کټګوريو کې تنظيم کړئ

(اوږدمحاله موخې (له شپږومېاشتو څخه تريوه کاله پورې    .

(منځ محاله موخې ( له يوې ترشپږومېاشتو   .

( لنډمحاله موخې (ورځنۍ , اونيزې او مياشتنۍ   .

په هره کټګورۍ ې درى اصلي موخې دارزښت له مخې په ترتيب سره وليکئ  , دموخو پاڼه په خپل واک کې ولرى او دهرې کاري ورځې په پيل او وروستيو کې مراجعه ورته وکړئ  . آيا هغه دندې چې تاسو ورته ګومارل شوې ياستۍ دموخو په ټاکنه کې روښانه شوې دي ؟ آيا مرسته کوي چې خپلو لومړيتوبونوته ورسيږى او هغه بشپړ کړى؟ تل داسې اضافي او داټکل نه وړ اداري کارونه چې په خپلکاري ډول رامنځ ته کيږي شتون لري . خو دکاري ورځې ډيرى برخه ( د اتيا په سلوکې شااوخوا) بايد دخوخو اړوند کړنو ته ځانګړې شي

که وينې ستاسو دوخت ډېره برخه په داسې کارونو تيريږي چي لمړيتوبونوته درسېدولپاره مرسته نه کوې يوې نوې او جدي څيړنې او شننې ته اړتيا ده . شاه ته وګرځئ  او هغه عوامل چې دوخت دبې ځايه تېرېدوسبب کيږي وپيژنئ  . دداسې لارو په لټه کې شئ  چي کولى شي داخنډونه له منځه يوسي او هاند وکړئ  چې کارونه په وړتوګه دکاري ځواکونوترمنځ ووېشئ

٣ – دوخت تالا کيدو دعواملو څيړل

ډېرى وختونه دوخت لوټماران زمونږ ورځ بېنظمه کوي او په موخ باندې زمونږ د تمرکز خنډګرځي . کله چې په نهيلۍ سره انګېرى په وخت کې نښتي ياستئ  په يوه يا څوساده بدلونونو سره کولى شئ دوخت تالاکوونکي عوامل له منځه يوسئ  . ديوڅه وخت لپاره ځنډوکړئ اوهغه څه چې له وخت څخه ستاسو ترټولو ښه استفاده ګڼل کيږي وځيړئ  . وروسته هغه ځانګړې فکټورچې شونى دى له وخت څخه په دې غوره استفاده کې دخالت وکړي ځانګړى کړئ

٣-١ – دوخت تالا کولو ترټولو مهم عوامل

١ – نه اړينې غونډې

٢ – ګډوډميزيا دکارځاى

٣ – غيراړين ټليفونونه

٤ – ليکونو ته په ځواب ويلو ډېروخت تېرول

٥ – په ورځ کې له يو ځل ډيره دپاڼو وېشل ا ودهغوى په تنظيم باندې دډېروخت تيرول

(له ټکنالوجۍ سره ستونزه لرل (په کمپيوټرونو کې بينظمي

٦ – نورو ته دکاري پلانونو په انځورولو ډېروخت تېرول

٧ – پلان جوړنې ته ډېر وخت ځانګړول

٨ – دتېروتنو څيړلو ته ډېروخت ځانګړول

٩ – دمستند جوړونې پروژې ته ډيروخت ځانګړول

١٠ – ترسره شوو کارونو ته دنورو دپام اړولو لپاره بيځايه هڅه

١١ – دهغو کارونو ترسره کول چې کولى شو نوروته يې وسپارو

١٢ – له پايلې پرته په ډېرې ستړياسره دکارترسره کول

١٣ – دسفرونو دمحال وېش دپلان بدلول

دوخت تالا کوونکې عوامل نوملړوڅيړئ  اوهغه ګڼې چي تاسوورسره مخ ياستئ  په نښه کړئ  . وروسته بيا دهغوى ترټولو مهمو ته له ١ څخه تر ٥ پورې ګڼې ورکړئ نوپدې حالت کې ٥ گڼه ترټولو ناوړه حالت دى

٣-٢ – دځنډ کمول او دڅو اصولو په اجراء  سره دتمرکز ساتل

دټولو ترسره شوو ټلفوني اړيکو بيا کتنه وکړئ  او هغوى ته د ځواب ويلو لپاره ځانګړى وخت وټاکئ

وګړې وهڅوئ چې خپلې کاري ستونزې دبرېښنليک او ټلفون له لارې له تاسو سره شريکې کړي

ترلاسه شوي برېښنايي او کتبي پيغامونه په ځانګړي وخت کې وڅيړئ

له وګړوڅخه وغواړئ چې غيراړين برېښنليکونه تاسو ته وانستوي

هره ورځ له ملګروسره په لنډه کتنه پيل وکړئ . وروسته بيا له کومې درېدنې پرته يو هکاري دوره ولرئ  او وګړو ته ووايئ چې کوم وخت په لاسرس کې ياستئ

په خبرو اترو کې په ټينګار سره اصلي مطالبوته مخه کړئ. دبېلګې په توګه ددې عباراتوپه ويلوسره (هغه څه چې په اړه يي بايد بحث وکړو داټکي دى ) يا ( ستاسو له تګ څخه مخکې يو بل مهم تکى ) چي ښايي تاسو غواړئ خبرې ختمې کړئ

کړتن وګړي ددې عبارت په ويلو سره له خبرو ودروئ : ( زه ستا لپاره څه کولى شم ) ؟

دکاغذونو له انباراو باران څخه وتښتئ

٣ -٣  – پاڼې او اسناد

ډيرى وختونه هغه پاڼې چې زمونږ په شاه او خواکې دې په لمړيتوبونو باندې دتمرکز خنډ ګرځي  هيڅ ټولنيزه قاعده ددې لپاره چي څنګه خپلي پاڼي مديريت کړو شتون نه لري . داموضوع خپله دوګړي په کړنلاره پورې تړلى ده . ځيني وګړي که دډيرو لوستو مواد په واسطه محاصره شي دهوسايني احساس کوي په داسي حال کې چې داسې وګړي هم شته چي يوا ځې  دخلوت ميز دهغوى دافکارو دروښانتيا غولى جوړوونکى دى . مهمه ده چې باخبره وئ او دپاڼو دتنظيم لپاره يه سيسټم ته پراختيا ورکړئ

٣ -٤ – دمدارکو دزيرمه کولو لپاره څو مهم ټکي

پاڼو ته له زېرمه کولو مخکې نېټه وکړے

کوټه شوي پاڼي وڅيړئ .  هغه پاڼې چې اړتيا نه ورته لرئ لرې کړئ  کاو پرځاى يي نور بنسټيز مدارک ځاى په ځاى کړئ

دنه خلاص شوو ليکونو پاکټونه چې ستاسو دکارپه اړه نه دي لرې کړئ  . مګر داچې پوستي نښه يې ځانګړې وي

دجاري چارو مدارک دفايلونو د چنۍ ( المارۍ رپک ) په مخکينۍ برخه کي کيږدئ

دهرې کټګورۍ اړوند فايلونه په خپل ځاى دالف با په تورو سره سم کيږدئ

دهرې چنۍ ١٠ سانتي متره فضا تشه پريږدئ . دومره چې وکولى شئ اسنادوته په آسانه توګه لاسرسي وشي

دچنيو په مخ ليبل ووهئ

دهغو کارونو فايلونه چې په لاس کې مودي اوکارپرې کوئ خپل ميز ته نږدي کيږدئ

کله چې له کوم فايل څخه يوه پاڼه اخلئ يوه نښه پرې ولګوئ ترڅو پوه شئ چي پاڼه وروسته بايد زيرمه شي او ياله منځه يو ړل شي

دفايلونو يو نوملړ جوړکړئ

٤ – دکاروړ چاپيريال

ښايي ناڅاپه ومومئ چې دکارونو په ترسره کولو کې مووړتياوې کمې شوې دي ا ودکارله پيل څخه څو ګړۍ وروسته چي تيريږي په سرمو درد شي . دخپل کار چاپيريال ته پاملرنه وکړئ . کيداى شي هغه وسايل چي تاسو ورسره لاسپوري ياستئ په وړ حالت کي نه وي

دسالم او سوکاله چاپيريال څخه داستفادې لپاره اړينه ده چي دخپل کارمحل وڅيړئ ترڅو ومومئ چې څنګه کيداى شي دجسمي ا وذهني ځواک سطحه تاسو په ځان کي حل کړى . ستاسو چوکۍ او دهغه تکيه بايد هوساوي او ستاسو دوزن اوخوځښت توا ن بايد ولري

٥ – دټليفون دوخت کنټرولول

له ټليفوني اړيکې څخه مخکې له ځانه وپوښتئ

زه څه ډول معلوماتو ته اړتيا لرم ؟

آيادا اړيکه معلوماتوته دلاسرسۍ لپاره ترټولو چټکه لارده ؟

آيا يو بريښليک ترې اغيزناک ندۍ ؟

څنګه کولاى شم داخبرې اترې لنډې وساتم او دبحث څاښ ( محور) ته لدې پرته چې خبرې بدرګه او ابتدايي په نظرورسي اشاره وکړم ؟

ددې لپاره چې يوه ټليفوني اړيکه اغيزناکه وي دلومړيتوب له مخې دهغو مواردو يو ټاکل شوى لړ چې په اړه يې بحث بايد وکړئ چمتو کړئ . هرهغه مطلب چې فکر کوئ دخبرو په اوږدوکې کېدى شي مراجعه ورته وکړئ په خپل لاسرس  کې راولئ  خبرې اترې په لنډ او روښانه ډول پيل کړئ . دبيلګې په توګه (زه نه غواړم ستاسو ډېر وخت ونيسم ) ياداچي ( زه نه پوهيږم  چې داوړه ډرېروخت بوخت ياستو )

٦ – ٥ – دځينو مسؤليتونو سپارل

ډېرى ګړي نوروته دکار سپارلو په وخت کي زړه تنګي کيږي . نوروته دځينو کړنو له سپارلو پرته هيڅکله نه شئ کولى خپل وخت ترخپل کنټرول لاندې راولئ . دکارونو په ترسره کولو کې په نورو باندې له ډاډ پرته په کم ارزښته جزئياتو کې ډوبېږئ او وړتيا به ونه لرئ چې خپل ځواک او انرژي دموخو په لور رهبري کړئ  . څو د بنسټيزې مسئلي شتون لري چي وګړي د دې کړنلارې له ترسره کولو څخه لرې ساتي . دهغه څه په اړه چې ستاسو دکار خنډ ګرځي فکر وکړئ

په درنښــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ستاسو ورور انجنيرمحمد حامد عمر

Advertisements

ځواب دلته پرېږدئ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  بدلون )

w

Connecting to %s